En kväll för Sydafrika

Stala församlingshem — Torsdag 8 februari kl. 19.00

Välkommen till en kväll med föredrag om hjälparbete i Sydafrika och afrikansk musik med gruppen Pamoja tillsammans med Stalakören.

Fika, lotterier och musik. Representanter från insamlingsstiftelsen till minne av Anna-Karin Nyberg Mazeka håller föredrag om stiftelsens verksamhet.

Affisch — Afrikakväll i Stala

Svenska Kyrkan på Orust webbsida

Tack för 2016!

Tack alla ”gamla” och nya sponsorer! Under 2016 har Zibuse och hans medhjälpare tack vare er kunnat fortsätta att driva och utveckla verksamheten i Pongola.

Tillsammans har vi kunnat:

 • ge 300 barn skoluniformer och skor för att säkra deras skolgång
 • bygga och utrusta ett tredje klassrum för Zangathi Primary School
 • bygga 8 små ”Gogo-hus” till de allra mest behövande barnaskarorna
 • erbjuda mat till 150 barn på väg hem från skolan
 • ordna stora fotbollsturneringar som framför allt brottsförebyggande verksamhet
 • och en hel del annat!

Med hopp om ett gott 2017 och ert aktiva stöd!

Styrelsen genom Anders

10 år sedan

Anna-Karin Nyberg Mazeka gick bort den 3 september 2006.

Det är tio år sedan hon lämnade sina skyddslingar bland townshipets tusentals fattiga, sin sydafrikanska storfamilj, den svenska familjen, släkt och många vänner i båda hemländerna.

Några av Anna-Karins sista ord, innan hon stilla insomnade, var: Glöm inte bort Pongola! 

Hennes vädjan har inte förklingat ohörd. Pongola är inte bortglömt. Vi vågar rentav påstå att biståndets omfattning har ökat, tack vare alla givare som gör det möjligt för Zibuse Mazeka och hans frivilliga medarbetare på plats att oupphörligt fortsätta med hjälpinsatserna. Just nu händer bland annat detta:

 • 300 barn får hjälp att gå i skolan, med skoluniformer, skor och annan nödvändig utrustning.
 • 150 barn får ett regelbundet extra mål mat på hemväg från skolan.
 • Zangathi Primary School, en av områdets fattigaste och mest trångbodda skolor, har fått toaletter, el och dricksvatten samt 3 nya klassrum
 • Mer än 25 ”Gogo-familjer”, dvs föräldralösa barngrupper hos en försvagad och fattig mormor eller farmor, har fått nya, enkla men stabila hus.
 • Idrottsaktiviteter pågår och tjejgrupper träffas för att prata om hälsa och framtid. 

Tack för att Du hjälper till att komma ihåg Pongola!
Ditt stöd är ovärderligt för att Zibuses ska kunna fortsätta sina hjälpinsatser.

 
/Styrelsen genom Anders Nyberg

Regina Khumalo

This is Regina Khumalo. She lives with 10 children. Nine are orphans. No one is employed in the family and they are surviving on social grants.
AKNMF decided to build a 2 room house for this family. It’s now ready for Gogo Khumalo to move in.
/Zibuse

Christmas greetings 2015

Christmas greetings from Pongola!
I happened to stamble over a quote by Malayan Proverb which reads ”One can payback the loan of gold but one dies forever in debt to those who are kind”. Your individual efforts has touched and made different in the lives of many people of Pongola. Our young girls are walking with pride to school throughout the school periods without fear of being embarassed by natural periodical manstruation which is completely beyond their control. Today one can see a smile on women with faces that clearly displays many years of Hardship, stress and hopelessness. Their children leaves home to school dress like all other children and come back home not complaining about starvation. One women whose life had been touched by AKNMF efforts once said One does not need to be in any quick travelling transport to tell the endless list of good help by AKNMF because a destination can always be reached without telling the last good help by AKNMF. This reminds me of some of the the last words found on Anna-Karin´s last writings where she said ”Do not moan that I am gone but enjoy that you once rub shoulders with me”. May her soul rest in peace but her good work and love for humankind will remain forever!!!
In the name of Pongola people I would like to say thank you to each and every one of you and every one who contributes in the AKNMF account for having gone an extra mile and continue where Anna Karin ended by helping the people of Pongola. May our gratitude be echoed to every one and every institution that has made different in the lives of the people of Pongola in South Africa. 
Last but not list I wish everyone of you and your families a merry Christmas with a New Year full of blessings.
/Zibuse