Tillbakablick

Ni givare har hittills gjort det möjligt för Zibuse och hans medhjälpare att åstadkomma fantastiskt mycket! 

2012 bildades Insamlingsstiftelsen. Efter Anna-Karins bortgång hade försök gjorts av andra organisationer att fortsätta det som hon och Zibuse startat. Men utan henne och utan Zibuses ledarskap gick det inte. Vi i den nuvarande stiftelsen kunde inte påverka, bara maktlöst se på när projekten i Pongola släcktes ner. Zibuse var förtvivlad och massor av fattiga barnfamiljer stod utan den hjälp som ibland varit livsviktig. 

Det var då vi bestämde oss för att bilda en insamlingsstiftelse, med Zibuse som självklar ledare och expert på plats. Vi tänkte oss fortsatt hjälp i liten skala. Med några trogna givare skulle vi kanske kunna hjälpa tjugo, trettio barn att gå i skolan, i bästa fall.

Följ tidslinjen och se hur hjälpinsatserna vuxit år från år – tack vare alltfler oförtröttliga givare.

2012  

 • 30 barn fick hjälp att gå i skolan inom Child Support Program.
 • Två Gogofamiljer (stora barngrupper med en farmor eller mormor i centrum) med ett tiotal barn vardera fick hjälp att bygg till och förbättra sina bostäder. Ytterligare ett par Gogofamiljer fick nybyggda hus (ett enkelt murat rum med väggar, tak och låsbar dörr istället för skjul av presenningar och skräp).
 • Två lådor med begagnade fotbollskläder skickades till pojklag.
 • Lapptäcken från av slöjdelever vid en svensk skola delades ut till nyblivna mammor, likaså babykläder och leksaker.
 • Punktinsatser: Ett barn fick skjuts till förskola för att slippa lämnas ensam i en miljö med mycket giftormar. Ett fysiskt handikappat barn fick hjälp att placeras i specialskola.

2013  

 • 120 barn ingick i Child Support Program.
 • 100 barn fick mat efter skolan tre gånger i veckan.
 • 10 nya hus byggdes till Gogofamiljer.
 • Träffar för äldre med soppkök och rådslag genomfördes ett par gånger.
 • Isibani Sethu, tidigare använt som barnhem av Anna-Karin och Zibuse, togs i bruk som verksamhetscentrum med samlingslokaler, soppkök, kontor mm.
 • Fler fotbollslag fick sändningar från klubbar i Sverige.

2014

 • 200 barn i Child Support Program.
 • 100 barn fick mat efter skolan tre gånger i veckan.
 • 15 nya Gogohus. Därmed har totalt mer än 120 barn och deras Gogos fått drägliga bostäder.
 • Träffar med mat och rådslag för äldre ca en gång i kvartalet.
 • Utrustning för ungdomsidrott skickades från klubbar i Västsverige.
 • Två ungdomar som gått ut grundskolan fick hjälp med registreringsavgiften för högskolestudier. En kille fick hjälp med utbildningsavgiften för att bli grävmaskinist.

2015

 • 300 barn i Child Support Program. 100 flickor fick sanitetsskydd för att kunna gå i skolan också under mensperioder.
 • 150 barn fick mat efter skolan tre gånger i veckan.
 • Träffar med mat och rådslag för äldre en gång i kvartalet.
 • Idrottsverksamheten för ungdomar.
 • Zangathi Primary School, en av områdets fattigaste skolor, fick två nya klassrum, skolbänkar, vattentoaletter, dricksvattenreservoir samt elektricitet.

2016

 • 300 barn i Child Support Program, sanitetsskydd till ca 120 flickor.
 • Träffar med mat och rådslag för äldre ca en gång i kvartalet. 
 • Ungdomsverksamheten med idrott, en teatergrupp bildades. 
 • 15 nya Gogohus. 
 • Zangathi Primary School fick ytterligare ett klassrum med bänkar samt lärarrum.

2017

 • 350 barn i Child Support Program, sanitetsskydd till ca 120 flickor.
 • 150 barn fick mat efter skolan tre gånger i veckan.
 • Träffar med mat och rådslag för äldre ca en gång i kvartalet.
 • Idrottsverksamheten fortsatte, fotbollsturneringar genomfördes och nya fotbollar inköptes på plats. Samarbetsavtal undertecknades med den internationella, svenskstyrda organisationen Futebol da Forca om en kurs för blivande tjejfotbollsledare i Pongola.
 • Ytterligare ett hus byggdes till en Gogo som också fick en rullstol.
 • Zangathi Primary fick ett tredje och ett fjärde klassrum, lärarrummet fick skåp och hyllor. Skolgårdens sluttande mark schaktades till bollplan med fotbollsmål och basketkorgar. 

 2018

 • 400 barn i Child Support Program
 • Sanitetsskydd till ca 120 flickor så att de inte behövde avbryta skolan en gång i månaden.
 • 150 barn fick mat efter skolan tre gånger i veckan.
 • Träffar med mat och rådslag för äldre ca en gång i kvartalet.
 • Ungdomsverksamheten utökades med en satsning på tjejfotboll i samarbete med Futebol da Forca. Tjejlag bildades och lådor med begagnad fotbollsutrustning skickades. Skjutsar till matcher organiserades för att garantera tjejernas säkerhet. 
 • Underhåll av fastigheten Isibani Sethu genomfördes.
 • Fem av områdets fattigaste familjer fick matutdelning, vanligtvis en säck majsmjöl, en gång i kvartalet.

2019

 • 450 barn i Child Support Program
 • Sanitetsskydd till ca 120 flickor.
 • 150 barn fick mat efter skolan tre gånger i veckan. Kostnaden ökade från 2.50 till 3,00 rand per portion.
 • Träffar med mat och rådslag för äldre ca en gång i kvartalet.
 • Ungdomsverksamheten fortsatte. 2018 års satsning på tjejfotboll utvecklades positivt. Tjejlag har fått fortsatt skjuts till och från matcher. Tio nya fotbollar till pojklag inköptes på plats.
 • Fasadmålning genomfördes på Zangathi Primary.
 • Fem av områdets fattigaste familjer fick matutdelning en gång i kvartalet.

2020

 • ”Coronaåret” där arbetslöshet och familjer utan mat blev ett större hot i kåkstaden än själva viruset.
 • 450 barn i Child Support Program, även om många skolor stängdes tillfälligt.
 • Sanitetsskydd till ca 120 flickor.
 • 150 skolbarn fick mat regelbundet, i mindre grupper, oavsett skolornas öppethållande.
 • Träffarna för äldre pausades.
 • Ungdomsverksamheten pausades, men både tjejer och killar börjar åter träna och spela soccermatcher vid årets slut.
 • Ett par hundra av områdets fattigaste familjer, som hotades av svält, fick extra matutdelning.
 • Punktinsats: Ett nytt Gogohus byggdes till en svårt drabbad familj.