Nyhetsbrev juli 2022

Kära stödjare!
TACK FÖR ALL HJÄLP till Pongola genom INSAMLINGSSTIFTELSEN TILL MINNE AV ANNA-KARIN NYBERG MAZEKA!

Den första skörden är bärgad!
Odlingsprojektet, som Zibuse och en ungdomsgrupp startade vid årsskiftet har gett god utdelning!

  

Många familjer i Pongola lever på – eller under – svältgränsen. Zibuses återkommande rapporter handlar om en desperat situationen i Covidpandemins och Ukrainakrigets skugga.
Hjälpen till de fattigaste fortsätter, tack vare allt stöd från våra generösa givare.

  • 450 barn får fortfarande den obligatoriska skoluniformen och skor så att de kan gå i skolan. Att låta barnen gå i skolan är för fattiga familjer ofta det största och högsta målet, ibland ouppnåeligt.
  • De regelbundna nödleveranserna av mat pågår, i form av säckar med majsmjöl, bönor, kanske en dunk matolja. Vid särskilda högtider har också köttransoner kunnat delas ut. Leveranserna gör stor skillnad för ett par hundra av de värst drabbade familjerna.
  • Och nu har det nystartade jordbruksprojektet gett god skörd.

Initiativet till odlingarna kom från ungdomar i ett femtontal fattiga, barnrika familjer.
Regionen är hårt drabbad sedan länge. Vid tiden då Anna-Karin och Zibuse startade biståndsverksamheten gjorde aidspandemin barn föräldralösa. Nu har en ny pandemi ryckt bort Gogos, mor- och farmödrar som tidigare tog hand om både egna och andras barnbarn.
Kvar finns många vuxenlösa familjer, där de äldsta ungdomarna försöker ta ansvar för syskonens överlevnad. Det ger en ny innebörd åt begreppet barnfamiljer. Familjer helt utan vuxna.

Vid årsskiftet 2021/2022 vände sig ungdomarna till Zibuse och föreslog att de själva genom eget arbete skulle kunna odla mat till sina familjer, totalt cirka åttio personer. Obrukad jord fanns tillgänglig. En traktor hyrdes, marken bearbetades och plantor sattes i jorden.
Sen var det bara att vänta och hålla uppsikt över de växande grödorna. Tur med vädret – lagom mycket nederbörd och värme – gjorde sitt.
De första dagarna i juli har en riktigt bra skörd av sötpotatis bärgats, så stor att de engagerade familjerna kanske kan dela med sig till fler nödlidande.

Som Zibuse säger i sin senaste rapport: Detta händer vid en tidpunkt då nästan alla människor, framför allt barn och ungdomar, bara försöker få tag i någonting att äta!
Förhoppningsvis – med stöd från våra generösa givare och sponsorer – kommer odlingarna att fortsätta, kanske rentav utvecklas med fler grödor, större ytor och bättre metoder.

All hjälp gör skillnad, oavsett storlek!
TACK FÖR ATT DU HJÄLPER TILL!

Mvh Styrelsen