Gogo Houses

”Aids orphans”, barn som förlorat den ena eller båda sina föräldrar i aidspandemin, blir beroende av andra levande släktingar, om sådana finns. Oftast är det en Gogo, en mor- eller farmor som tar hand om stora barnaskaror. Många har nyligen vårdat och begravt egna vuxna eller halvvuxna barn som tagits av ”viruset”. Mitt i sorgen och trots ålderskrämpor och usla levnadsvillkor försöker de sedan ta hand om barnbarnen som blivit föräldralösa. 

Bostäder åt Gogo-familjer kom tidigt upp på insamlingsstiftelsens agenda. Många trängs i undermåliga och ohälsosamma bostäder med tak som läcker och blåser av, instabila väggar och golv fulla med håligheter där råttor och giftormar lätt tar sig in. 

Hittills (2019) har ett 40-tal nya hus byggts. Det handlar om enkla men stabila konstruktioner – tak, väggar, golv, några fönster och en låsbar dörr. Bara det nödvändigaste, inga märkvärdigheter. Ett sådant här litet Gogo-hus kostar ca 7000 svenska kronor att bygga.