Nyhetsbrev april 2022

Hjälpverksamheten fortsätter som vanligt under ledning av Zibuse och hans team av frivilliga, trofasta medarbetare.

Jordbruksprojektet

Verkar gå mycket bra! Sötpotatisen som planterades kring årsskiftet växer så det knakar. Vädret har hittills varit gynnsamt med lagom mycket regn. Skörd väntas i maj och Zibuse har nämnt möjligheten att, om det skulle bli mycket, spara potatis i torkad form så att inget blir förstört. 

Femton familjer med minst 80 personer totalt, troligen fler, ska få del av de kommande skördarna och de mest arbetsföra delar på arbetet och ansvaret.  Zibuse berättar att han tittar till åkern en gång i veckan tillsammans med odlarna, som nu bara väntar på skörden. Om allt utvecklas positivt kanske odlingarna så småningom kan utökas med större ytor och fler grödor.

Skolbarnsprogrammet

Basen för vår verksamhet, det viktigaste. Vi vill ge barn möjlighet gå i skolan, som har fortsatt i någon form, oavsett ändringar i scheman under pandemin. Många har inte råd med den obligatoriska skoluniformen. 450 barn får fortfarande hjälp med skoluniformer och skor. Utdelningen skedde i början av januari, innan det sydafrikanska läsårets startade. 

Matutdelning

Den akuta nödhjälpen under pandemin fortsätter med regelbundna leveranser av baslivsmedel till ett par hundra av de fattigaste familjerna. Inför större helger kan mottagarna bli skjutsade eller komma själva till livsmedelshallen eller andra samlingspunkter och hämta sin tilldelade ranson. Till vardags kör Zibuse och hans team ut med lastbil och lämnar säckar med majsmjöl mm. 

Priset på majsmjöl har skjutit i höjden liksom allt annat. De flesta butiker och de tidigare allmänt förekommande gatustånden har varit stängda under pandemin, jobb har försvunnit och antalet svältande ökat. 

Matutdelningen till skolbarn har satts på paus. Många av barnen tillhör familjer som får matpaket via nödhjälpsprogrammet. Men när skolorna börjar fungera som vanligt igen hoppas vi också om möjligt kunna återkomma med maten till skolbarnen.

Idrott

Ungdomsidrotten börjar komma igång igen och idrottskläder har delats ut. Andra gruppaktiviteter, som möten och sammankomster, har fortfarande uppehåll. 

Pandemiläget

Begravningar hålls varje dag. Många saknar motståndskraft, redan försvagade på grund av näringsbrist och andra krämpor.

Sista ordet går till Zibuse:  Vi förlorar människor hela tiden, oftast gamla som tagit hand om sina barnbarn. I en del familjer är situationen förtvivlad. Jag och mitt team kan bara försöka vara där och göra vårt bästa för att hjälpa till.

TACK ALLA GIVARE för ert livsviktiga stöd!  Varje gåva gör skillnad – använd gärna Swish QR-koden nedan!
Mvh Styrelsen