Zangathi Primary School

Zangathi Primary School ligger några kilometer utanför townshipet, men inom kommunen.

Zangathi betyder “gjord av oss”. Förut gick barnen till en längre bort belägen skola och måste passera tungt trafikerade bilvägar. Efter flera dödsolyckor bland barnen tröttnade föräldrarna och de cirka 6000 byinvånarna och samlade in pengar till ett eget skolbygge. Det räckte till två klassrum, en grop i marken till toalett och ett provisoriskt skjul av bräder och plastskynken. I dessa utrymmen trängdes cirka 180 barn. 

Skolan fick via insamlingsstiftelsens givare fyra nya klassrum, ett lärarrum med hyllor och skåp, toaletter, dricksvattentank, elektricitet, en bollplan på skolgården och fasadmålning. Projektet genomfördes successivt åren innan pandemin bröt ut.

Så här trångt var det från början:

 

I ”presenningsklassrummet”, där eleverna fick hålla upp svarta tavlan, såg det ut så här:

Vi byggde till nya klassrum i etapper, totalt 4 stycken, och vi kunde riva det tredje ”klassrummet”:

Vi installerade vatten, avlopp och el:

En bollplan schaktades ut på den sluttande tomten:

Och så här se skolan ut nu:

Barn och personal hälsar och tackar: