Zangathi Primary School

Vi bad Zibuse försöka ta reda på om det fanns någon skola i området som var i större behov av hjälp än andra. Han svarade direkt att han en skola hade vädjat om hjälp för en tid sedan. Den heter Zangathi Primary School och ligger några kilometer utanför townshipet, men inom Simlangentsha kommun, som omfattar Pongola med kringliggande byar och township.

Zangathi betyder “gjord av oss”. Skolan byggdes av byinvånarna sedan fem skolbarn dött i en trafikolycka när de skulle passera den starkt trafikerade riksvägen N2 för att komma till sin dårande skola, som låg långt bort. Föräldrarna och de andra, totalt cirka 6000, invånarna i Msuzwaneni hade fått nog och började samla in pengar till ett eget skolbygge. Regeringen bidrog med lärare och böcker, men själva skolan fick invånarna själva stå för.  

Bybornas pengar räckte till två klassrum och ett provisoriskt skjul av bräder och plastskynken. De cirka 180 barnen trängdes tre eller fyra i slitna, begagnade bänkar gjorda för två, som stod så tätt att det var svårt att röra sig mellan dem. 

Toaletten bestod av en grop i marken innanför en avbalkning och de som stod i toalettkön hann inte dit under en rast.

Det tredje ”klassrummet”, skjulet av bräder och plastskynken, hade tak av korrugerad plåt och inget golv. När det regnade för mycket måste barnen skickas hem på grund av lervällingen istället för golv. Den enda dricksvatten var trasig och elektriciteten fungerade inte. Skolans önskelista var lång. Vi har tagit ett steg i taget och byggt fyra nya klassrum med bänkar, toaletter, ny dricksvattentank, en bollplan och ett lärarrum för rektorn och hennes kollegor. Ytterligare förbättringar är på gång och vi ser fram emot fler rapporter Zanghati Primary. Se också under Nyheter.

Så här trångt var det förut:

 

Och så här såg det tredje ”klassrummet” ut:

Vi byggde till nya klassrum i etapper, totalt 4 stycken, och vi kunde riva det tredje ”klassrummet”:

Vi installerade vatten, avlopp och el:

Schaktade ut en bollplan på den sluttande tomten:

Och så här se skolan ut nu: