Zangathi Primary School

Zangathi Primary School ligger några kilometer utanför townshipet, men inom kommunen. 

Zangathi betyder “gjord av oss”. Skolan byggdes ursprungligen för att föräldrarna och de totalt cirka 6000 byinvånarna hade fått nog, när fem skolbarn dött i trafiken på riksvägen de måste passera för att komma till sin dåvarande skola. Pengar samlades ihop till ett eget skolbygge. Det räckte till två klassrum, en grop i marken till toalett och ett provisoriskt, golvlöst skjul av bräder och plastskynken, där undervisningen fick ställas in vid regn och blöt lera. I dessa utrymmen trängdes cirka 180 barn.  

Tack vare biståndet från alla givare har skolan under de senaste åren fått fyra nya klassrum, ett lärarrum med hyllor och skåp, toaletter, dricksvattentank och elektricitet. Skolgårdens mark sluttade starkt men har jämnats ut till bollplan. Fasaden har målats.

Vi ser fram emot fler rapporter om Zanghati Primary. Se också under Nyheter.

Så här trångt var det förut:

 

I ”presenningsklassrummet”, där eleverna fick hålla upp svarta tavlan, såg det ut så här:

Vi byggde till nya klassrum i etapper, totalt 4 stycken, och vi kunde riva det tredje ”klassrummet”:

Vi installerade vatten, avlopp och el:

En bollplan schaktades ut på den sluttande tomten:

Och så här se skolan ut nu:

Barn och personal hälsar och tackar: