Sammanfattning av verksamheten 2020 och första halvåret 2021

På plats i Sydafrika
Zibuse Mazeka, nyligen pensionerad poliskapten och tvåbarnsfar, sköter verksamheten tillsammans med sin officiellt registrerade NPO (Non Profit Organisation) The Anna-Karin Nyberg Mazeka Foundation. Till hjälp har han sin fru Nokwazi och en stab av medarbetare som alla i likhet med Zibuse arbetar på ideell basis. Deras enda ersättning från insamlingsstiftelsen är matpaket till jul. 

2020 inledde en extra svår tid
Det råder fortfarande i juni 2021 akut nöd bland de hjälpbehövande i Pongola. Enligt Zibuse är svälten ett lika stort hot som smittan, om inte större, till följd av matbrist, ökad arbetslöshet, nedstängningar, försämrad infrastruktur, mm.

Zibuse är noga med att framföra mottagarnas TACK för all hjälp som fortsätter att komma. 

Bidragen från enstaka institutioner har bortfallit i samband med omorganisation, eller pausats tillfälligt på grund av pandemin.

Men gåvorna från enskilda – som tillsammans utgör den största bidragsandelen och kommer via engångs- eller autogiroinsättningar samt Swish till insamlingskontot – är i stort sett oförändrade eller till och med en aning utökade.  

Församlingar, skolor och organisationer, fortsätter också med sitt enormt betydelsefulla stöd. Generösa högtids- och begravningsgåvor har influtit, samt julgåvor i december.

Information om verksamheten
Träffar eller föredrag har inte kunnat hållas de senaste sexton månaderna, men vi har försökt sprida information via bland annat kontakter, sociala medier och denna hemsida.  

En nyutkommen boktrilogi om Anna-Karin och Zibuse, som tagits fram helt utanför insamlingsstiftelsens ramar, kan ev. också medverka till informationsspridning. 

Hjälpprojekt

  • 450 barn får fortfarande skoluniformer, skor och skolmaterial. Child Support Program, stommen i insamlingsstiftelsens hjälpprogram, har kunnat bibehållas även om skolgången under året varit annorlunda, bl a med skiftgång olika dagar för att minska antalet elever i klassrummen.
  • 120 flickor bland dessa skolbarn får fortfarande sanitetsskydd för att kunna gå i skolan också under mensperioder.
  • Cirka 200 fattiga barnfamiljer får regelbundet nödhjälp i form av matutdelning. Detta projekt omfattade tidigare ett fåtal familjer men har utökats under pandemin, då den akuta matbristen är stor.

Följande projekt har pausats till förmån för mer akuta behov under pandemin:

  • Matutdelningen till skolbarn, som istället omfattas av de extra matleveranserna till fattiga familjer enligt ovan.
  • Möten och rådslag med förplägnad för äldre.
  • Stödet till ungdomsverksamhet i form av fotboll för både tjejer och killar.  
  • Byggandet av och underhåll av redan byggda Gogo-hus.
  • Underhåll av fastigheten Isibani Sethu, med samlings- och möteslokaler.
  • Underhåll av den nybyggda skolan Zangathi Primary.

Ekonomin och framtiden
Hjälpen anpassas kontinuerligt enligt rådande situation och ekonomiska ramar. 

Det mesta gäller naturligtvis barnens framtid. Hotet mot barnens överlevnad är större än vanligt. Pandemin har inte bara dödat många av barnens Gogos och Mkhulus (mor- och farföräldrar) utan också utsatt dem för näringsbrist och allmänt större utsatthet. Enligt UNESCO-s beräkningar ökar barnadödligheten söder om Sahara i tusental till följd av pandemin. 

Trots det ansträngda ekonomiska läget och det minskade stödet arbetar Zibuse och hans medarbetare oförtröttligt vidare för att lindra den mest akuta nöden. Den hårt arbetande hjälptruppen i Pongola med Zibuse i spetsen vägrar ge upp och vi fortsätter att stödja dem. I första hand försöker vi upprätthålla basprojekt som varit igång sedan starten. Men det finns ännu drömmar och visioner i Pongola.

Odlingsprojekt är en konkret idé, som vi om möjligt vill stödja. Odlingarna skulle drivas gemensamt av flera familjer i syfte att få egenproducerad mat på bordet. När och på vilket sätt bestäms av de ekonomiska möjligheterna.   

Bidrag till detta – och samtliga ändamål inom insamlingsstiftelsens verksamhet – emottages som vanligt med stor tacksamhet!

Tredje boken om Anna-Karin och Zibuse

Nu finns alla tre delarna om Anna-Karin och Zibuse 

De kom från skilda världar när deras spår korsades en novemberkväll 1996 i södra Afrika. Där någonstans börjar en berättelse som bara har fortsatt. 

Första delen Alla andra dagar ska vi leva med undertiteln Vägen till Zululand från Skultorp kom ut i juni 2020 

Andra delen, Det största steget med undertiteln Kåkstaden och sjöstjärnorna kom i januari 2021 på samma förlag.

I april 2021 har den tredje och sista delen Under marulaträdet med undertiteln Den som stannar och den som går lämnat tryckeriet.
Alla tre böckerna ges ut på Förlaget Selstam.se www.selstam.se.  

Den dokumentära trilogin är ett tidsdokument om kärlek och överlevnad i Sydafrika post-apartheid, i brytpunkten mellan olika världar. 
Återigen ett varmt TACK till alla som bidragit med berättelser, brev, foton, information och, inte minst, uppmuntran och stöd!  

Böckerna kan beställas direkt från Margareta Bremertz margaretabremertz@telia.com eller från nätbokhandlarna Adlibris och Bokus, hos fysiska bokhandlare och blir naturligtvis också tillgängliga i samband med träffar och föredrag kring hjälpverksamheten i Pongola. 

Insamlingsstiftelsen har inget ekonomiskt eller tekniskt samröre med bokproduktionen. Men omvänt kommer varje såld bok att bidra till hjälpverksamheten. 

Orust i april 2021
Margareta Bremertz, författare

Nyhetsbrev mars 2021

Enligt de senaste rapporterna från Zibuse väntar Pongolaområdet på nästa våg av pandemin, den tredje, med nya restriktioner och nedstängningar. Sjukhusen är överbelagda och dödssiffrorna höga. Begravningsceremonierna avlöser varandra och någon allmän vaccinering är ännu inte inom synhåll.

Skolbarnen får gå i skift på olika dagar och olika tider, medan den redan existerande lärarbristen ökar i takt med smittspridningen. Av de få vuxna som haft en försörjning förlorar nu många denna möjlighet. Också sockerrörsfarmerna upplever en kraftig nedgång, med konsekvenser för dem som arbetat där. Tigga eller stjäla mat blir den enda utvägen för allt fler.

Tiden mellan insjuknande och död är kort, ofta bara några dagar, eftersom varken normal vård, mediciner eller livsuppehållande apparater på sjukhusen räcker till.

Aidspandemin, som håller på att klinga av men ännu inte är överstånden, överskuggas av Covid 19, som gör det motsatta. Covid 19 dödar de äldre och skonar de yngre, medan aids framför allt dödar människor i reproduktiv ålder.

Många Gogos, som överlevt aidspandemin och nu, trots ålder och fattigdom, gjort sitt bästa för att ta hand om stora barngrupper, går bort. Barn blir utan vuxentillsyn och de äldsta syskonen försöker axla ansvaret för de mindre.

Listan över dystra exempel kan göras lång. Men låt oss fokusera på vad vi kan bidra med – små men livsuppehållande åtgärder i form av matransoner till några av de värst drabbade.

Matpaket är vad Zibuse anser behövs allra mest för att lindra den akuta nöden i väntan på vaccin. Vi fortsätter förstås också med den vanliga skolbarnshjälpen där vi alltjämt förser 450 barn med de obligatoriska uniformerna, så att de kan gå i skolan när möjlighet finns.

 

Också andra projektidéer finns. Ett exempel är gemensamma odlingar där flera familjer kan hjälpas åt att producera egen närodlad mat. Sådana självhjälpsprojekt har Zibuse länge haft funderingar på att starta. På sikt kan de betyda väldigt mycket och ge fattiga barnfamiljer mat på bordet. Bara på idéstadiet ännu, men vi hoppas kunna berätta mer längre fram, om vi de praktiska och ekonomiska möjligheterna finns.

Några av våra större sponsorer har tvingats pausa eller banta ner sina bidrag under pandemin, vilket gör att vi också under en period måste dra ner på insatserna.

Men samtidigt är många, inte minst bland de enskilda givarna, som bidrar med gåvor ibland eller regelbundet via autogiro, fantastiskt uthålliga. De enskilda givarna har till och med ökat i antal!

Tack vare er kan vi fortsätta att hålla barnen med skoluniformer och – i detta nu – dela ut extra matransoner för att minska svälten bland barnfamiljerna.

Det finns två slags hjältar i den här verksamheten. Zibuse och hans frivilliga medarbetare i Pongola, som trots alla svårigheter fortsätter med biståndetsarbetet – och ni, alla fantastiska stödjare och givare, som fortsätter att stötta dem. 

Stort TACK kära hjältar, som gör detta möjligt!

Hälsningar från Zibuse i slutet av januari 2021

Trots att covidpandemins andra våg slår ofattbart hårt mot de fattiga i Pongola, fortsätter Zibuse och hans medhjälpare oförtröttligt att dela ut skolkläder och skor till barnen. Skolan startar om möjligt i februari, enligt de senaste beskeden. Hittills har skolorna varit delvis nerstängda, barnen har gått olika veckodagar osv, för att minska trängseln. Men skolorna försöker hålla igång i en eller annan form, för att de betyder så mycket för barnens och hela landets framtid.

Insamlingsarbetet påverkas förstås av att nästan hela Sverige gått på sparlåga under 2020. En och annan stor sponsor har varit tvungen att ta paus, men tack vare alla uthålliga enskilda givare kan vi fortfarande hålla igång de viktigaste projekten, som är själva stommen i insamlingsstiftelsens verksamhet.

Det innebär att vi fortsätter som förut med skolbarnshjälpen, där 450 barn får möjlighet att gå i skolan tack vare stödet från Sverige. För att om möjligt minska trängseln vid utdelningen försöker Zibuse ordna så att kläderna delas ut i omgångar till några i taget.

Bilderna från utdelningen är tagna den 21 januari 2021.

Samtidigt är det svårt att ta in hur pandemin drabbar området. Medan utdelningen av skolkläder och skor pågår ger Zibuse den här dystra bilden av situationen:  

En av mina äldre grannar avled nyligen i Covid-19. Hans fru som också är sjuk blev ensam och utan tillsyn. Jag kände mig värdelös och kunde inte göra mycket, men såg till att den avlidne blev hämtad.

Mamman till en annan av mina vänner begravdes igår och i dag dog samme väns fru. Många dödsfall har inträffat i mitt område. De flesta som blir sjuka dör efter några få dagar. Sjukhusen är rena dödsfällorna. Få eller ingen kommer tillbaka levande därifrån. 

Människor som redan är försvagade av andra åkommor och näringsbrist har förstås sämre motståndskraft. Det ryktas om vaccin, säger Zibuse, men något vaccinationsprogram har inte kommit igång, åtminstone inte för den här regionen.

Pandemin känner inga nationsgränser, som FN:s generalsekreterare António Gutteres sa nyligen, när han betonade det orättvisa i att de rikaste ekonomierna lagrar vaccin medan de fattiga har betydligt svårare att komma åt det. ”Ingen av oss är säkra förrän vi alla är säkra.” – Förenta Nationerna (unric.org)

Vi önskar all framgång åt det pågående arbetet med ett internationellt vaccinationsprogram som ska säkerställa effektiv och lika vaccintäckning över hela världen.   

Mitt i allt detta fortsätter Zibuse och hans medhjälpare med hjälparbetet.

 

Julgåvokort 2020

Julklappstips som gör skillnad!

Vi fortsätter traditionen med julgåvokort också detta ovanliga år och passar samtidigt på att vädja om fortsatt stöd till fattiga barnfamiljer i townshipet Ncotshane med omgivande byar utanför Pongola i Sydafrika. Nöden och matbristen har ökat i Covid-19 pandemins kölvatten. Svält är i många familjer ett större hot än Covid.
Kvinnan i svart på årets julkort är Gogo Mathe med sin familj på 15 personer. Några av barnen och en vuxen handikappad dotter saknas på bilden. Gogo Mathe miste sin man, som också var handikappad, för några år sedan. Stiftelsen har gjort det möjligt för flera av barnen att gå i skolan, för hela familjen att få det här huset och med jämna mellanrum få en säck med majsmjöl, som Zibuse (till vänster i bild) just delat ut.
 
Det är ni givare och stödjare som gör det möjligt för Zibuse och hans medhjälpare att hålla igång hjälpen.
Swisha din julgåva till 123 224 5041!
 
PS. Om du vill ha ett eller flera kort att ge bort, printa bilden eller skicka ett mail till info@nybergmazekastiftelsen.se så skickar vi direkt.

Anna-Karin var en biståndsarbetare utan gränser

Anna-Karin var en biståndsarbetare utan gränser. Vore det inte för Zibuse och kärleken så hade hon förmodligen lika gärna kunnat hamna i någon annan del av världen. Nu blev det nordöstra hörnet av Sydafrika.

Anna-Karin Nyberg var församlingsassistent i Onsala i mitten av 1990-talet. Det blev språngbrädan till
Zululand.

Läs mer i artikeln som fanns i senaste utgåvan av Onsala församlingstidning ”Kyrktuppen”
(klicka på bilden för större storlek)

Nyhetsbrev oktober 2020

Den 17 oktober (Internationella dagen för utrotande av fattigdom) 2020

Kära stödjare och givare!

Familjer svälter fortfarande i Pongola som en direkt följd av Coronapandemin, enligt Zibuses senaste rapporter. Väldigt många har förlorat sin arbeten och folk sover utomhus i långa köer i väntan på att hämta sina statliga bidrag på 350 rand. De flesta hänvisas till ett nytt datum nästa månad och får gå hem tomhänta. Många saknar identitetshandlingar och får inga bidrag alls.

Sådan är situationen för några de 250 familjer som under pandemin fått extra matpaket från Zibuses billaster med majsmjölssäckar, matolja och bönor.

Utan den hjälpen skulle dessa familjer haft mycket svårt att klara sig.  På bilden nedan ses Frida Mbata (i svart sorgeklädsel), nybliven änka, och hennes familj som tar emot en matsändning.

Coronarestriktionerna har lättat något, men regler om folksamlingar på högst 250 personer, avstånd, ansiktsmask, handsprit mm gäller fortfarande.

Skolbarnen går i skift olika veckodagar eller olika timmar av dagen. Tack vare ert fortsatta generösa stöd är sponsorbarnens antal oförändrat – 450.

Många föräldrar och andra anhöriga köade för skoluniformer till sina barn inför skolstarten i januari 2019.

Matutdelningen till skolbarn fortsätter i mindre grupper vid Stiftelsens center Isibani Sethu.

Informationsmötena med förtäring för äldre har pausats, men ska snart återupptas.

Fotbollstjejerna har börjat träna igen och ser fram emot matcher senare i år.

Landets vålds- och sexualbrottsstatistik är alltjämt bland de högsta i världen. En natt i september drabbades en av våra mottagarfamiljer av inbrott, rån och gängvåldtäkt. Familjen på elva personer – Gogo med döttrar och barnbarn, samtliga flickor, varav flera ingår i skolsponsorprogrammet – bodde ensligt utan grannar. Ett gäng okända män trängde sig in, stal mobiltelefoner och pengar och våldtog ett par av ungdomarna i tre timmar under pistol- och andra vapenhot mot samtliga. En 12-åring lyckades fly och gömma sig i den närbelägna floden, där hon stannade tills det ljusnade. Förövarna är ännu fria.

I detta nu byggs med hjälp av ert stöd ett nytt hus åt den svårt traumatiserade familjen, i släktingars närhet, med två rum och låsbar dörr, till en kostnad av 30.000 rand (ca 17.500 SEK). 

Nedan ses den attackerade familjen vid byggtomten. Kvinnan i svart sorgeklädsel är Gogo, familjeöverhuvud och nybliven änka.

Strax inflyttningsklart!

Hjälpen behövs mer än någonsin!

Varje insats är viktig, hur liten den än är. Insatserna riktas just nu dit de behövs mest, men basprogrammen fortsätter oförändrat med bl.a.skoluniformer till 450 barn och mycket annat.  

TACK för ditt fortsatta stöd!

Första boken om Anna-Karin och Zibuse

Efter mitt första möte med Anna-Karin visste jag att det måste bli en bok, hur lång tid det än tog.

TACK alla som bidragit med berättelser, brev, foton, information och, inte minst, uppmuntran och stöd!

Mitt engagemang i Insamlingsstiftelsen till Minne av Anna-Karin Nyberg Mazeka innebär inget samröre mellan stiftelsen och bokproduktionen, vare sig ekonomiskt, tekniskt eller praktiskt. Men när produktionskostnaderna är täckta kommer boken delvis att bidra till hjälpverksamheten. 

Alla andra dagar ska vi leva med undertiteln Vägen till Zululand från Skultorp
(ISBN 978-91-87297-49-6) är den första av tre delar och ges ut av Förlaget Selstam.se www.selstam.se

Den kan beställas från nätbokhandlarna Adlibris och Bokus, köpas över disk i bokhandeln (finns den inte så be dem ta hem) eller – i samband med eventuella träffar och föredrag post Corona – direkt av mig   margaretabremertz@telia.com  0708-67 43 99, 0304-411 67.

Orust i juni 2020
Margareta Bremertz


Sagt om boken:

En härlig skildring av Anna-Karin, ömsint och spännande! Jag lärde känna familjen under mina prästår i Skövde och kunde följa den under biskopstiden i Skara. Under dessa senare år medverkade jag till att Skara stift och Sydöstra stiftet i Södra Afrika, alltså KwaZulu Natal, blev varandras vänstift. Därför dubbelt intressant att följa Anna-Karin på vägar som jag själv färdats på i såväl bakkie som personbil med växelkrångel.

Lars-Göran Lönnermark, Biskop EM, fd överhovpredikant, Skara.