Här står vi idag

När Anna-Karin och Zibuse Mazeka startade sina hjälpprojekt i Pongola kom det första stödet från svenska släktingar och vänner. Anna-Karins föräldrar besökte Pongola och ordnade insamlingar när de kommit hem. Anna-Karin höll informationsmöten så ofta hon kom åt under sina Sverigebesök. Givarnas antal bara växte och hjälpverksamheten utökades. 

Nu administreras hjälpen av Insamlingsstiftelsen till Minne av Anna-Karin Nyberg Mazeka, registrerad hos Länstyrelsen den 31 augusti 2012. 

Anna-Karin brukade säga att Zibuses drivkraft var starkare än hennes. Sådana krafter går väl knappast att mäta eller jämföra, men Zibuse vägrar ge upp trots att hjälpbehoven är oändliga, inte minst efter coronapandemin och tiden närmast därefter.

Många år har passerat, men förtroendet för Zibuse bland de hjälpbehövande i Pongoladalen är grundmurat. Anna-Karins sista önskan var att Pongola inte skulle glömmas bort. De fattiga å sin sida glömmer varken henne eller vad Zibuse och hans hjälporganisation fortfarande gör för dem. Nyckelordet är samförstånd. Ingenting görs utan att de behövande själva är med i planeringen.  

Fokus i hjälparbetet har alltid legat på barn och ungdom. Antalet föräldralösa p.g.a. aids, ”aids orphans”, var oändligt i början.

Nu har en annan pandemi, Covid 19, dödat många Gogos, mor- och farmödrar som tidigare tog hand om de föräldralösa. Många familjer består därför enbart av barn – så kallade ”child headed families”, där de äldsta syskonen försöker ta hela ansvaret. Ordet barnfamilj får en ny innebörd. Familj utan vuxna, bara barn. 

Zibuse och hans många frivilliga medarbetare inom Anna-Karin Nyberg Mazeka Foundation (AKNMF), som är en registrerad NPO (Non Profit Organisation) i Sydafrika, fortsätter arbeta för att göra fattiga barns och ungdomars liv bättre.

Allt hänger på vilket stöd vi ger dem. Hittills har stödet från givarna varit enastående.

Listan kan göras lång på vad Zibuse och hans team har kunnat genomföra tack vare hjälpen från alla generösa givare. Läs mer under fliken Hjälpprojekt i Pongola

Vi hoppas att du som läser detta vill stödja Zibuse och hans team i det fortsatta hjälparbetet. Läs mer under fliken Stöd oss.