Sammanfattning av verksamheten 2020 och första halvåret 2021

På plats i Sydafrika
Zibuse Mazeka, nyligen pensionerad poliskapten och tvåbarnsfar, sköter verksamheten tillsammans med sin officiellt registrerade NPO (Non Profit Organisation) The Anna-Karin Nyberg Mazeka Foundation. Till hjälp har han sin fru Nokwazi och en stab av medarbetare som alla i likhet med Zibuse arbetar på ideell basis. Deras enda ersättning från insamlingsstiftelsen är matpaket till jul. 

2020 inledde en extra svår tid
Det råder fortfarande i juni 2021 akut nöd bland de hjälpbehövande i Pongola. Enligt Zibuse är svälten ett lika stort hot som smittan, om inte större, till följd av matbrist, ökad arbetslöshet, nedstängningar, försämrad infrastruktur, mm.

Zibuse är noga med att framföra mottagarnas TACK för all hjälp som fortsätter att komma. 

Bidragen från enstaka institutioner har bortfallit i samband med omorganisation, eller pausats tillfälligt på grund av pandemin.

Men gåvorna från enskilda – som tillsammans utgör den största bidragsandelen och kommer via engångs- eller autogiroinsättningar samt Swish till insamlingskontot – är i stort sett oförändrade eller till och med en aning utökade.  

Församlingar, skolor och organisationer, fortsätter också med sitt enormt betydelsefulla stöd. Generösa högtids- och begravningsgåvor har influtit, samt julgåvor i december.

Information om verksamheten
Träffar eller föredrag har inte kunnat hållas de senaste sexton månaderna, men vi har försökt sprida information via bland annat kontakter, sociala medier och denna hemsida.  

En nyutkommen boktrilogi om Anna-Karin och Zibuse, som tagits fram helt utanför insamlingsstiftelsens ramar, kan ev. också medverka till informationsspridning. 

Hjälpprojekt

  • 450 barn får fortfarande skoluniformer, skor och skolmaterial. Child Support Program, stommen i insamlingsstiftelsens hjälpprogram, har kunnat bibehållas även om skolgången under året varit annorlunda, bl a med skiftgång olika dagar för att minska antalet elever i klassrummen.
  • 120 flickor bland dessa skolbarn får fortfarande sanitetsskydd för att kunna gå i skolan också under mensperioder.
  • Cirka 200 fattiga barnfamiljer får regelbundet nödhjälp i form av matutdelning. Detta projekt omfattade tidigare ett fåtal familjer men har utökats under pandemin, då den akuta matbristen är stor.

Följande projekt har pausats till förmån för mer akuta behov under pandemin:

  • Matutdelningen till skolbarn, som istället omfattas av de extra matleveranserna till fattiga familjer enligt ovan.
  • Möten och rådslag med förplägnad för äldre.
  • Stödet till ungdomsverksamhet i form av fotboll för både tjejer och killar.  
  • Byggandet av och underhåll av redan byggda Gogo-hus.
  • Underhåll av fastigheten Isibani Sethu, med samlings- och möteslokaler.
  • Underhåll av den nybyggda skolan Zangathi Primary.

Ekonomin och framtiden
Hjälpen anpassas kontinuerligt enligt rådande situation och ekonomiska ramar. 

Det mesta gäller naturligtvis barnens framtid. Hotet mot barnens överlevnad är större än vanligt. Pandemin har inte bara dödat många av barnens Gogos och Mkhulus (mor- och farföräldrar) utan också utsatt dem för näringsbrist och allmänt större utsatthet. Enligt UNESCO-s beräkningar ökar barnadödligheten söder om Sahara i tusental till följd av pandemin. 

Trots det ansträngda ekonomiska läget och det minskade stödet arbetar Zibuse och hans medarbetare oförtröttligt vidare för att lindra den mest akuta nöden. Den hårt arbetande hjälptruppen i Pongola med Zibuse i spetsen vägrar ge upp och vi fortsätter att stödja dem. I första hand försöker vi upprätthålla basprojekt som varit igång sedan starten. Men det finns ännu drömmar och visioner i Pongola.

Odlingsprojekt är en konkret idé, som vi om möjligt vill stödja. Odlingarna skulle drivas gemensamt av flera familjer i syfte att få egenproducerad mat på bordet. När och på vilket sätt bestäms av de ekonomiska möjligheterna.   

Bidrag till detta – och samtliga ändamål inom insamlingsstiftelsens verksamhet – emottages som vanligt med stor tacksamhet!