Hjälpprojekt i Pongola

Tack alla generösa givare för att vi kan fortsätta med hjälpen till Pongola! Den fokuserar ständigt på barn och ungdom, under Zibuses ledarskap och i överensstämmelse med Anna-Karins vilja.

De senaste årens pandemi och efterföljande kris i världsekonomin har gjort vissa omprioriteringar nödvändiga. Som i alla kriser är det de fattigaste som drabbas värst och en stor del av hjälpen har inriktats på den akuta matbristen.

Några projekt pågår för fullt, andra har pausats för att om möjligt återupptas eller bli mer eller mindre självgående med lite stöd efter genomförandet. 

Pågående 2022:  

  • Children’s School Program — Basverksamheten fortsätter oavbrutet och gör det nu möjligt för 450 barn att gå i skolan.
  • Farming project — De nystartade odlingarna, där cirka 15 barnfamiljer, varav många så kallade ”child headed families”, gemensamt odlar sin egen mat. Skörden av sötpotatis under sommaren 2022 blev så riklig att den räckte också flera andra fattiga barnfamiljer. Jordbruksprojektet ska förhoppningsvis fortsätta och om möjligt utökas. I slutet av 2022 planeras odling av majs.
  • Help to the poorest — Matleveranser till ca 200 av områdets fattigaste barnfamiljer.

Genomförda/pausade:

  • Food for School Children — Skolbarn får regelbunden matutdelning.
  • Gogo Houses — Mer än 40 Gogofamiljer har flyttat från fallfärdiga skjul till nya, enkla men stabila bostäder.
  • Zangathi Primary School — En av områdets fattigaste skolor, byggd av föräldrar, har fått nya klassrum, toaletter och bollplan.
  • Sports Programs — Ungdomar engageras i idrotts-, dans och teateraktiviteter och under 2018 startade en ledarutbildning för tjejfotboll.
  • Underhåll av Isibani Sethu — Isibani Sethu är bas och samlingsplats för Zibuses frivilligorganisation AKNMF. Där hålls stormöten, rådslag, kurser m fl aktiviteter. Behöver underhåll men får vänta.