Message from Zibuse

This harvest come at a time when most people are poverty stricken, when qualified people are without job, where young people do not thing about play stations and other luxuries but think about something to eat.

The hard work by these young people has given a good harvest to ensure something to eat with their families. We have agreed to extend gift to other poor people and also use the opportunity to encourage other young people to seek for hunger answer from God given soil. This wouldn’t have been achieved if it was not the hard work and financial support by our Swedish sponsors.

May almighty God bless and save all those who contributed to the success of our agricultural project. May this idea be furthered especially during these economical down times.

We don’t have suitable words to convey our heartfelt gratitude.
Zibuse

Nyhetsbrev juli 2022

Kära stödjare!
TACK FÖR ALL HJÄLP till Pongola genom INSAMLINGSSTIFTELSEN TILL MINNE AV ANNA-KARIN NYBERG MAZEKA!

Den första skörden är bärgad!
Odlingsprojektet, som Zibuse och en ungdomsgrupp startade vid årsskiftet har gett god utdelning!

  

Många familjer i Pongola lever på – eller under – svältgränsen. Zibuses återkommande rapporter handlar om en desperat situationen i Covidpandemins och Ukrainakrigets skugga.
Hjälpen till de fattigaste fortsätter, tack vare allt stöd från våra generösa givare.

 • 450 barn får fortfarande den obligatoriska skoluniformen och skor så att de kan gå i skolan. Att låta barnen gå i skolan är för fattiga familjer ofta det största och högsta målet, ibland ouppnåeligt.
 • De regelbundna nödleveranserna av mat pågår, i form av säckar med majsmjöl, bönor, kanske en dunk matolja. Vid särskilda högtider har också köttransoner kunnat delas ut. Leveranserna gör stor skillnad för ett par hundra av de värst drabbade familjerna.
 • Och nu har det nystartade jordbruksprojektet gett god skörd.

Initiativet till odlingarna kom från ungdomar i ett femtontal fattiga, barnrika familjer.
Regionen är hårt drabbad sedan länge. Vid tiden då Anna-Karin och Zibuse startade biståndsverksamheten gjorde aidspandemin barn föräldralösa. Nu har en ny pandemi ryckt bort Gogos, mor- och farmödrar som tidigare tog hand om både egna och andras barnbarn.
Kvar finns många vuxenlösa familjer, där de äldsta ungdomarna försöker ta ansvar för syskonens överlevnad. Det ger en ny innebörd åt begreppet barnfamiljer. Familjer helt utan vuxna.

Vid årsskiftet 2021/2022 vände sig ungdomarna till Zibuse och föreslog att de själva genom eget arbete skulle kunna odla mat till sina familjer, totalt cirka åttio personer. Obrukad jord fanns tillgänglig. En traktor hyrdes, marken bearbetades och plantor sattes i jorden.
Sen var det bara att vänta och hålla uppsikt över de växande grödorna. Tur med vädret – lagom mycket nederbörd och värme – gjorde sitt.
De första dagarna i juli har en riktigt bra skörd av sötpotatis bärgats, så stor att de engagerade familjerna kanske kan dela med sig till fler nödlidande.

Som Zibuse säger i sin senaste rapport: Detta händer vid en tidpunkt då nästan alla människor, framför allt barn och ungdomar, bara försöker få tag i någonting att äta!
Förhoppningsvis – med stöd från våra generösa givare och sponsorer – kommer odlingarna att fortsätta, kanske rentav utvecklas med fler grödor, större ytor och bättre metoder.

All hjälp gör skillnad, oavsett storlek!
TACK FÖR ATT DU HJÄLPER TILL!

Mvh Styrelsen

Nyhetsbrev april 2022

Hjälpverksamheten fortsätter som vanligt under ledning av Zibuse och hans team av frivilliga, trofasta medarbetare.

Jordbruksprojektet

Verkar gå mycket bra! Sötpotatisen som planterades kring årsskiftet växer så det knakar. Vädret har hittills varit gynnsamt med lagom mycket regn. Skörd väntas i maj och Zibuse har nämnt möjligheten att, om det skulle bli mycket, spara potatis i torkad form så att inget blir förstört. 

Femton familjer med minst 80 personer totalt, troligen fler, ska få del av de kommande skördarna och de mest arbetsföra delar på arbetet och ansvaret.  Zibuse berättar att han tittar till åkern en gång i veckan tillsammans med odlarna, som nu bara väntar på skörden. Om allt utvecklas positivt kanske odlingarna så småningom kan utökas med större ytor och fler grödor.

Skolbarnsprogrammet

Basen för vår verksamhet, det viktigaste. Vi vill ge barn möjlighet gå i skolan, som har fortsatt i någon form, oavsett ändringar i scheman under pandemin. Många har inte råd med den obligatoriska skoluniformen. 450 barn får fortfarande hjälp med skoluniformer och skor. Utdelningen skedde i början av januari, innan det sydafrikanska läsårets startade. 

Matutdelning

Den akuta nödhjälpen under pandemin fortsätter med regelbundna leveranser av baslivsmedel till ett par hundra av de fattigaste familjerna. Inför större helger kan mottagarna bli skjutsade eller komma själva till livsmedelshallen eller andra samlingspunkter och hämta sin tilldelade ranson. Till vardags kör Zibuse och hans team ut med lastbil och lämnar säckar med majsmjöl mm. 

Priset på majsmjöl har skjutit i höjden liksom allt annat. De flesta butiker och de tidigare allmänt förekommande gatustånden har varit stängda under pandemin, jobb har försvunnit och antalet svältande ökat. 

Matutdelningen till skolbarn har satts på paus. Många av barnen tillhör familjer som får matpaket via nödhjälpsprogrammet. Men när skolorna börjar fungera som vanligt igen hoppas vi också om möjligt kunna återkomma med maten till skolbarnen.

Idrott

Ungdomsidrotten börjar komma igång igen och idrottskläder har delats ut. Andra gruppaktiviteter, som möten och sammankomster, har fortfarande uppehåll. 

Pandemiläget

Begravningar hålls varje dag. Många saknar motståndskraft, redan försvagade på grund av näringsbrist och andra krämpor.

Sista ordet går till Zibuse:  Vi förlorar människor hela tiden, oftast gamla som tagit hand om sina barnbarn. I en del familjer är situationen förtvivlad. Jag och mitt team kan bara försöka vara där och göra vårt bästa för att hjälpa till.

TACK ALLA GIVARE för ert livsviktiga stöd!  Varje gåva gör skillnad – använd gärna Swish QR-koden nedan!
Mvh Styrelsen

Nyhetsbrev februari 2022

Tack kära sponsorer och givare för ert stöd!

Alla rapporter från Zibuse genomsyras av mottagarnas tacksamhet.

De senaste två åren har varit extremt tuffa för människorna i och omkring Ncotshane. Lock downs, arbetslöshet, katastrofal matbrist och ständiga insjuknanden och dödsfall. 

Många barn och ungdomar som förlorade föräldrar i aidspandemin har nu också mist far- och morföräldrar i covidpandemin. Begreppet familj får en ny innebörd – ofta gäller det en vuxenlös, sk ”child headed family”, där äldsta syskonet försöker ansvara för de övriga.

Alla överlevare – barn, ungdomar och vuxna – behöver nu allt stöd de kan få i sin kamp för tillvaron dag för dag. En del grenar av hjälpverksamheten har fått stå tillbaka för mer livsnödvändiga, akuta insatser. Så har t ex skjutsarna till fotbollstjejernas matcher pausats, likaså sammankomsterna på centret Isibani Sethu samt utspisningen av skolbarn, som istället blir delaktiga i livsmedelsransoner till hela familjer.

Ett nytt hopp har väckts genom ett nystartat odlingsprojekt, enligt principen hjälp till självhjälp och på initiativ av ungdomar under Zibuses överinseende.

Våra viktigaste hjälpprojekt våren 2022: 

Skolprogrammet fortsätter oförändrat. 450 barn får hjälp med skoluniformer och övrig nödvändig utrustning så att de kan gå i skolan, om än med coronaanpassat schema.

I väntan på insläpp i butiken, för utdelning av märkta kassar med sorterade skolkläder.

Ett par av de 450 sponsorbarnen, med namnskylt och blå kasse med nya kläder.

Matransoner. Ett par hundra av områdets fattigaste barnfamiljer har med jämna mellanrum fått leveranser av baslivsmedel, antingen utkört med lastbil av Zibuse och hans medarbetare eller som på bilden nedan, genom direktutdelning i samarbete med ett lokalt köpcenter.

Matutdelning.

Ett odlingsprojekt startade vid årsskiftet 2021/22, på initiativ från ungdomar och med 15 familjer, mer än 80 personer, involverade. Efter en period med mycket regn har jorden plöjts upp med hjälp av en hyrd traktor. I första omgången har man planterat sötpotatis, vanlig basföda med minst lika stort näringsinnehåll som vanlig potatis. Mera mark finns att tillgå och odlingarna beräknas växa efterhand, med fler grödor som majs mm. Nu ser man fram emot de första skördarna i maj.

Plantor utlagda för att sättas i de plöjda fårorna och plantorna växer!

STORT TACK alla som gör detta möjligt!

Vi har börjat preliminärboka träffar under våren, för information och bildvisning kring hjälpverksamheten och den nyutkomna boktrilogin om Anna-Karin och Zibuse. Alltid med möjlighet att avboka med kort varsel, pga coronarestriktioner eller liknande.
Hör av er!

Sammanfattning av verksamheten 2020 och första halvåret 2021

På plats i Sydafrika
Zibuse Mazeka, nyligen pensionerad poliskapten och tvåbarnsfar, sköter verksamheten tillsammans med sin officiellt registrerade NPO (Non Profit Organisation) The Anna-Karin Nyberg Mazeka Foundation. Till hjälp har han sin fru Nokwazi och en stab av medarbetare som alla i likhet med Zibuse arbetar på ideell basis. Deras enda ersättning från insamlingsstiftelsen är matpaket till jul. 

2020 inledde en extra svår tid
Det råder fortfarande i juni 2021 akut nöd bland de hjälpbehövande i Pongola. Enligt Zibuse är svälten ett lika stort hot som smittan, om inte större, till följd av matbrist, ökad arbetslöshet, nedstängningar, försämrad infrastruktur, mm.

Zibuse är noga med att framföra mottagarnas TACK för all hjälp som fortsätter att komma. 

Bidragen från enstaka institutioner har bortfallit i samband med omorganisation, eller pausats tillfälligt på grund av pandemin.

Men gåvorna från enskilda – som tillsammans utgör den största bidragsandelen och kommer via engångs- eller autogiroinsättningar samt Swish till insamlingskontot – är i stort sett oförändrade eller till och med en aning utökade.  

Församlingar, skolor och organisationer, fortsätter också med sitt enormt betydelsefulla stöd. Generösa högtids- och begravningsgåvor har influtit, samt julgåvor i december.

Information om verksamheten
Träffar eller föredrag har inte kunnat hållas de senaste sexton månaderna, men vi har försökt sprida information via bland annat kontakter, sociala medier och denna hemsida.  

En nyutkommen boktrilogi om Anna-Karin och Zibuse, som tagits fram helt utanför insamlingsstiftelsens ramar, kan ev. också medverka till informationsspridning. 

Hjälpprojekt

 • 450 barn får fortfarande skoluniformer, skor och skolmaterial. Child Support Program, stommen i insamlingsstiftelsens hjälpprogram, har kunnat bibehållas även om skolgången under året varit annorlunda, bl a med skiftgång olika dagar för att minska antalet elever i klassrummen.
 • 120 flickor bland dessa skolbarn får fortfarande sanitetsskydd för att kunna gå i skolan också under mensperioder.
 • Cirka 200 fattiga barnfamiljer får regelbundet nödhjälp i form av matutdelning. Detta projekt omfattade tidigare ett fåtal familjer men har utökats under pandemin, då den akuta matbristen är stor.

Följande projekt har pausats till förmån för mer akuta behov under pandemin:

 • Matutdelningen till skolbarn, som istället omfattas av de extra matleveranserna till fattiga familjer enligt ovan.
 • Möten och rådslag med förplägnad för äldre.
 • Stödet till ungdomsverksamhet i form av fotboll för både tjejer och killar.  
 • Byggandet av och underhåll av redan byggda Gogo-hus.
 • Underhåll av fastigheten Isibani Sethu, med samlings- och möteslokaler.
 • Underhåll av den nybyggda skolan Zangathi Primary.

Ekonomin och framtiden
Hjälpen anpassas kontinuerligt enligt rådande situation och ekonomiska ramar. 

Det mesta gäller naturligtvis barnens framtid. Hotet mot barnens överlevnad är större än vanligt. Pandemin har inte bara dödat många av barnens Gogos och Mkhulus (mor- och farföräldrar) utan också utsatt dem för näringsbrist och allmänt större utsatthet. Enligt UNESCO-s beräkningar ökar barnadödligheten söder om Sahara i tusental till följd av pandemin. 

Trots det ansträngda ekonomiska läget och det minskade stödet arbetar Zibuse och hans medarbetare oförtröttligt vidare för att lindra den mest akuta nöden. Den hårt arbetande hjälptruppen i Pongola med Zibuse i spetsen vägrar ge upp och vi fortsätter att stödja dem. I första hand försöker vi upprätthålla basprojekt som varit igång sedan starten. Men det finns ännu drömmar och visioner i Pongola.

Odlingsprojekt är en konkret idé, som vi om möjligt vill stödja. Odlingarna skulle drivas gemensamt av flera familjer i syfte att få egenproducerad mat på bordet. När och på vilket sätt bestäms av de ekonomiska möjligheterna.   

Bidrag till detta – och samtliga ändamål inom insamlingsstiftelsens verksamhet – emottages som vanligt med stor tacksamhet!

Tredje boken om Anna-Karin och Zibuse

Nu finns alla tre delarna om Anna-Karin och Zibuse 

De kom från skilda världar när deras spår korsades en novemberkväll 1996 i södra Afrika. Där någonstans börjar en berättelse som bara har fortsatt. 

Första delen Alla andra dagar ska vi leva med undertiteln Vägen till Zululand från Skultorp kom ut i juni 2020 

Andra delen, Det största steget med undertiteln Kåkstaden och sjöstjärnorna kom i januari 2021 på samma förlag.

I april 2021 har den tredje och sista delen Under marulaträdet med undertiteln Den som stannar och den som går lämnat tryckeriet.
Alla tre böckerna ges ut på Förlaget Selstam.se www.selstam.se.  

Den dokumentära trilogin är ett tidsdokument om kärlek och överlevnad i Sydafrika post-apartheid, i brytpunkten mellan olika världar. 
Återigen ett varmt TACK till alla som bidragit med berättelser, brev, foton, information och, inte minst, uppmuntran och stöd!  

Böckerna kan beställas direkt från Margareta Bremertz margaretabremertz@telia.com eller från nätbokhandlarna Adlibris och Bokus, hos fysiska bokhandlare och blir naturligtvis också tillgängliga i samband med träffar och föredrag kring hjälpverksamheten i Pongola. 

Insamlingsstiftelsen har inget ekonomiskt eller tekniskt samröre med bokproduktionen. Men omvänt kommer varje såld bok att bidra till hjälpverksamheten. 

Orust i april 2021
Margareta Bremertz, författare

Nyhetsbrev mars 2021

Enligt de senaste rapporterna från Zibuse väntar Pongolaområdet på nästa våg av pandemin, den tredje, med nya restriktioner och nedstängningar. Sjukhusen är överbelagda och dödssiffrorna höga. Begravningsceremonierna avlöser varandra och någon allmän vaccinering är ännu inte inom synhåll.

Skolbarnen får gå i skift på olika dagar och olika tider, medan den redan existerande lärarbristen ökar i takt med smittspridningen. Av de få vuxna som haft en försörjning förlorar nu många denna möjlighet. Också sockerrörsfarmerna upplever en kraftig nedgång, med konsekvenser för dem som arbetat där. Tigga eller stjäla mat blir den enda utvägen för allt fler.

Tiden mellan insjuknande och död är kort, ofta bara några dagar, eftersom varken normal vård, mediciner eller livsuppehållande apparater på sjukhusen räcker till.

Aidspandemin, som håller på att klinga av men ännu inte är överstånden, överskuggas av Covid 19, som gör det motsatta. Covid 19 dödar de äldre och skonar de yngre, medan aids framför allt dödar människor i reproduktiv ålder.

Många Gogos, som överlevt aidspandemin och nu, trots ålder och fattigdom, gjort sitt bästa för att ta hand om stora barngrupper, går bort. Barn blir utan vuxentillsyn och de äldsta syskonen försöker axla ansvaret för de mindre.

Listan över dystra exempel kan göras lång. Men låt oss fokusera på vad vi kan bidra med – små men livsuppehållande åtgärder i form av matransoner till några av de värst drabbade.

Matpaket är vad Zibuse anser behövs allra mest för att lindra den akuta nöden i väntan på vaccin. Vi fortsätter förstås också med den vanliga skolbarnshjälpen där vi alltjämt förser 450 barn med de obligatoriska uniformerna, så att de kan gå i skolan när möjlighet finns.

 

Också andra projektidéer finns. Ett exempel är gemensamma odlingar där flera familjer kan hjälpas åt att producera egen närodlad mat. Sådana självhjälpsprojekt har Zibuse länge haft funderingar på att starta. På sikt kan de betyda väldigt mycket och ge fattiga barnfamiljer mat på bordet. Bara på idéstadiet ännu, men vi hoppas kunna berätta mer längre fram, om vi de praktiska och ekonomiska möjligheterna finns.

Några av våra större sponsorer har tvingats pausa eller banta ner sina bidrag under pandemin, vilket gör att vi också under en period måste dra ner på insatserna.

Men samtidigt är många, inte minst bland de enskilda givarna, som bidrar med gåvor ibland eller regelbundet via autogiro, fantastiskt uthålliga. De enskilda givarna har till och med ökat i antal!

Tack vare er kan vi fortsätta att hålla barnen med skoluniformer och – i detta nu – dela ut extra matransoner för att minska svälten bland barnfamiljerna.

Det finns två slags hjältar i den här verksamheten. Zibuse och hans frivilliga medarbetare i Pongola, som trots alla svårigheter fortsätter med biståndetsarbetet – och ni, alla fantastiska stödjare och givare, som fortsätter att stötta dem. 

Stort TACK kära hjältar, som gör detta möjligt!