Upprop

Härmed vädjar vi som stiftare om bidrag från alla – nuvarande och blivande givare – som är intresserade av att stödja Insamlingsstiftelsen till minne av Anna-Karin Nyberg Mazeka.

Pengar som flyter in ska användas i verksamheter för behövande människor i Simlangentsha, KwaZulu Natal, Sydafrika, enligt de principer som varit vägledande alltsedan Anna-Karin Nyberg Mazeka och Zibuse Mazeka startade sin hjälpverksamhet i slutet av 1990-talet. Hjälpbehovet är fortfarande mycket stort i denna del av Sydafrika. Insatserna på plats organiseras av Zibuse Mazeka, som aldrig upphört att engagera sig för fattiga och nödlidande i området.

I ett första skede ska hjälpen riktas till föräldralösa barn i aidspandemins kölvatten. Dessa skaror av “aids orphans”, bor ofta helt ensamma eller tillsammans med en gammal mormor eller farmor, som egentligen saknar möjlighet att ta hand om dem. Barnen – och kanske deras undernärda “gogos” – skulle kunna få ett mål lagad mat åtminstone några gånger i veckan. Dessa “soppkök” kommer att hanteras av frivilliga och kostnaden blir inte särskilt stor.  

Vi börjar i liten skala och håller administrationskostnaderna på lägsta möjliga nivå. Men så snart ekonomin tillåter, dvs när kostnaden för ett 90-konto inte är för hög i förhållande till insamlade medel, kommer stiftelsen att ansöka om ett 90-konto under Stiftelsen för Insamlingskontroll (SFI).

Insamlingsstiftelsens syfte anges i stadgarna. Enligt dessa ska hjälpinsatserna

  • riktas till barn och ungdomar
  • planeras och utföras i samråd med representanter för lokalsamhället
  • utformas för att leda till självhjälp och utveckling
  • dokumenteras och följas upp med regelbunden rapportering

Penninggåvor kan sättas in på insamlingsstiftelsens bankgironummer 868-3849. Det finns också möjlighet till autogiro för regelbundna bidrag.

Detta upprop ligger till grund för bildandet av Insamlingsstiftelsen till Minne av Anna-Karin Nyberg Mazeka

Mölndal den 1 juni 2012

Anders Nyberg (ordförande)       Margareta Bremertz (sekreterare)