Food for School Children

När vi startade stiftelsen i juni 2012 tänkte vi börja lite försiktigt med något enkelt. Matutdelning till några barn på hemväg från skolan borde vara genomförbart med ganska små medel och blev det första projekt som drogs igång. 

Gensvaret från givarna blev fantastiskt och hjälpprojekten har blivit många. Men matprogrammet fortsätter som en av grundpelarna i verksamheten. Skolvägen kan vara ett par några kilometer lång och är man hungrig kan det vara svårt att orka med både skola och vardag.

Vi kan inte avhjälpa all hunger men matprogrammet innebär åtminstone ett regelbundet näringstillskott till några. Från de första mellanmålen till 30 barn åt gången kokar nu Zibuses frivilliga medhjälpare gröt åt ca 150 barn tre gånger i veckan. 

Barnen kommer från skolor där ingen mat delas ut. Det är inte alldeles säkert att de får något att äta när de kommer hem heller. Det beror på om man för tillfället råkar ha någonting kvar i majsmjöls- eller bönpåsen, om någon välvillig släkting eller granne kan dela med sig, om man har tillgång till ett grönsaksland. När en hel familj lever på en liten pension, som ofta är fallet i så kallade Gogo-familjer, där mor- eller farmödrar tar hand om skaror av föräldralösa barn, finns det ofta ingen mat alls i slutet av månaden. 

Majsgröt är basfödan och det är majsgröt med bönor, kål eller spenat Zibuses frivilliga medarbetare kokar i grytorna åt barnen, som kommer direkt från skolan tre gånger i veckan. Alla är djupt koncentrerade på att äta och inte en smula lämnas kvar.