Food for School Children

Skolvägen kan vara några kilometer och det är svårt att orka med både skola och vardag när hungern är svår. Matutdelning till barn på hemväg från skolan blev det första projekt som drogs igång vid stiftelsens tillblivelse, med mellanmål till cirka 30 barn åt gången.

Nu är matutdelningen en av grundpelarna i verksamheten. Tre gånger i veckan delar Zibuses frivilliga medhjälpare ut mat i form av majsgröt eller bröd och dryck till cirka 150 barn. Ett regelbundet näringstillskott till åtminstone några barn som inte får något att äta i skolan, kanske inte när de kommer hem heller. Deras storfamiljer och så kallade Gogo-familjer lever ofta på en liten pension som enda inkomst, eller på ingen inkomst alls. 

Det är tyst och lugnt vid matutdelningarna. Alla barn som kommer är djupt fokuserade på maten  och inte en smula lämnas.