Food for School Children

Food for School Children – matutdelning till barn på hemväg från skolan – var det första projekt som drogs igång vid stiftelsens tillblivelse. Sen dess har antalet barn som fått hjälp ökat från 30 till 150.

I många år har matutdelningen till skolbarn varit ett ständigt pågående hjälpprojekt.  Tre gånger i veckan har barnen, med hjälp av Zibuses frivilliga medarbetare, fått mat i form av majsgröt eller bröd och dryck. Ett välbehövligt näringstillskott om man inte får tillräckligt att äta vare sig i skolan eller hemma.  

Pandemiåren 2020-21 och tiden därefter har medfört vissa – förhoppningsvis tillfälliga – förändringar i hjälparbetet. Till att börja med fortsatte matutdelningen i mindre grupper. Sedan har Zibuse och hans team regelbundet kört ut nödhjälpsleveranser med livsmedel till ett par hundra av de värst drabbade barnfamiljerna. Det innebär att barn som tillhör dessa familjer nu istället får del av nödhjälpsleveranserna.

Vi följer utvecklingen och fortsätter försöka hjälpa till där det behövs mest.