Isibani Sethu

Isibani Sethu är centrum för hjälpverksamheten. Från början en nedlagd förskola som Anna-Karin och Zibuse fick ta över från kommunen, när de ville starta ett dagcenter för funktionshindrade barn. Dagcentret fick namnet Isibani Sethu, ”Vårt Ljus” på zulu.  Det fungerade en period som barnhem men blev nerlagt när Anna-Karin inte längre fanns på plats. Namnet passar fortfarande bra till byggnadens många viktiga funktioner inom hjälpverksamheten. 

Isibani Sethu – the Anna-Karin Nyberg Mazeka Foundation Center står det på skylten. Det är den registrerade frivilligorganisationen AKNMF med Zibuse som ledare. Här finns kontor, mottagning och rådgivning och här hålls olika möten, bland annat med områdets äldre, då hjälpbehoven i området diskuteras.

Här hålls också kurser, till exempel ledarkursen för tjejfotboll 2018,  och dans-, musik- och teatergrupper kan öva och visa upp sig. Sygrupper har haft sin verksamhet i lokalerna och den regelbundna matutdelningen till skolbarn har skett härifrån.

Vi återkommer med rapporter, se också under Nyheter.