Om oss

I slutet av 1990-talet startade Anna-Karin Nyberg och Zibuse Mazeka en hjälverksamhet för fattiga och nödlidande i staden Pongola med townshipet Ncotshane. Pongola ligger i nordöstra KwaZulu Natal, som tillhör Sydafrikas fattigaste och världens mest aidsdrabbade regioner. Här har många barn mist  sina föräldrar i aids.  När Anna-Karin och Zibuse gifte sig och Anna-Karin som enda vita invånare flyttade in i det svarta townshipet hade deras hjälpprojekt redan varit igång ett par år. I nära samarbete med lokalbefolkningen fortsatte de oförtröttligt att bygga upp verksamheter som förbättrade de fattigas levnadsvillkor.

Hjälparbetet i Pongoladalen har aldrig upphört. Zibuse Mazeka har efter Anna-Karins död i cancer 2006 och vid sidan av sitt heltidarbete som polis fortsatt att engagera sig för hjälpbehövande i området.  Det ekonomiska stödet från Sverige förmedlas från och med juni 2012 av Insamlingsstiftelsen till Minne av Anna-Karin Nyberg Mazeka. Vår samarbetspartner på plats blir Zibuses nybildade Anna-Karin Nyberg Mazeka Foundation (AKNMF) NPO (Non Profit Organization).

Biståndet följer samma principer som på Anna-Karins tid och fokuseras på barn och ungdom. Ett första projekt riktas till barn som blivit föräldralösa på grund av aids samt deras mor- och farmödrar. Tusentals ”gogos ” i Pongoladalen och hela södra Afrika drar ett tungt lass i aidspandemins kölvatten. Ensamma kämpar de för sina barnbarns överlevnad och skolgång, sörjer sina barn och åldras själva.

Problemet är lika stort i dag som på Anna-Karins tid. Hjälp med mat till de föräldralösa barn och deras gamla vårdnadshavare är ingen ny tanke för Zibuse. I ett tackbrev till svenska givare, daterat den 13 juni 2005, skrev Anna-Karin apropå barn som inte hade någon mat hemma: 
“Vi funderar på att starta ett matprogram för gamla och små barn. Ja, det är inte svårt att få idéer men det är inte lätt att få tiden att räcka till.” 
Nu hjälper vi några av dessa barn och deras gogos. 

Barnen framför sin bostad på bilden är två av townshipets många föräldralösa, som i bästa fall har tillgång till en gogo.

Anna-Karin och Zibuse startade med ingenting. Det hade bara sin vilja att hjälpa. Därifrån byggde de upp en rad verksamheter som har betytt mycket för de fattiga i området. Det skedde alltid i samverkan med byborna själva och på deras egna villkor och i den andan har Zibuse fortsatt sina insatser.

Man kan tycka att hjälpbehoven är oändliga. Varför fortsätter vi? Gör det någon skillnad?

Svaret fanner vi i den legend som Anna-Karin alltid berättade.

Vill hoppas du vill stötta Zibuse och stiftelsen i det fortsatta arbetet med att förbättra fattiga och föräldralösa barns liv!
Ingen gåva är för liten! 

Vill du läsa mer så hittar du det under ”Så här började det” och ”Här står vi idag”.