Tredje boken om Anna-Karin och Zibuse

Nu finns alla tre delarna om Anna-Karin och Zibuse 

De kom från skilda världar när deras spår korsades en novemberkväll 1996 i södra Afrika. Där någonstans börjar en berättelse som bara har fortsatt. 

Första delen Alla andra dagar ska vi leva med undertiteln Vägen till Zululand från Skultorp kom ut i juni 2020 

Andra delen, Det största steget med undertiteln Kåkstaden och sjöstjärnorna kom i januari 2021 på samma förlag.

I april 2021 har den tredje och sista delen Under marulaträdet med undertiteln Den som stannar och den som går lämnat tryckeriet.
Alla tre böckerna ges ut på Förlaget Selstam.se www.selstam.se.  

Den dokumentära trilogin är ett tidsdokument om kärlek och överlevnad i Sydafrika post-apartheid, i brytpunkten mellan olika världar. 
Återigen ett varmt TACK till alla som bidragit med berättelser, brev, foton, information och, inte minst, uppmuntran och stöd!  

Böckerna kan beställas direkt från Margareta Bremertz margaretabremertz@telia.com eller från nätbokhandlarna Adlibris och Bokus, hos fysiska bokhandlare och blir naturligtvis också tillgängliga i samband med träffar och föredrag kring hjälpverksamheten i Pongola. 

Insamlingsstiftelsen har inget ekonomiskt eller tekniskt samröre med bokproduktionen. Men omvänt kommer varje såld bok att bidra till hjälpverksamheten. 

Orust i april 2021
Margareta Bremertz, författare