Tack för 2016!

Tack alla ”gamla” och nya sponsorer! Under 2016 har Zibuse och hans medhjälpare tack vare er kunnat fortsätta att driva och utveckla verksamheten i Pongola.

Tillsammans har vi kunnat:

  • ge 300 barn skoluniformer och skor för att säkra deras skolgång
  • bygga och utrusta ett tredje klassrum för Zangathi Primary School
  • bygga 8 små ”Gogo-hus” till de allra mest behövande barnaskarorna
  • erbjuda mat till 150 barn på väg hem från skolan
  • ordna stora fotbollsturneringar som framför allt brottsförebyggande verksamhet
  • och en hel del annat!

Med hopp om ett gott 2017 och ert aktiva stöd!

Styrelsen genom Anders