10 år sedan

Anna-Karin Nyberg Mazeka gick bort den 3 september 2006.

Det är tio år sedan hon lämnade sina skyddslingar bland townshipets tusentals fattiga, sin sydafrikanska storfamilj, den svenska familjen, släkt och många vänner i båda hemländerna.

Några av Anna-Karins sista ord, innan hon stilla insomnade, var: Glöm inte bort Pongola! 

Hennes vädjan har inte förklingat ohörd. Pongola är inte bortglömt. Vi vågar rentav påstå att biståndets omfattning har ökat, tack vare alla givare som gör det möjligt för Zibuse Mazeka och hans frivilliga medarbetare på plats att oupphörligt fortsätta med hjälpinsatserna. Just nu händer bland annat detta:

  • 300 barn får hjälp att gå i skolan, med skoluniformer, skor och annan nödvändig utrustning.
  • 150 barn får ett regelbundet extra mål mat på hemväg från skolan.
  • Zangathi Primary School, en av områdets fattigaste och mest trångbodda skolor, har fått toaletter, el och dricksvatten samt 3 nya klassrum
  • Mer än 25 ”Gogo-familjer”, dvs föräldralösa barngrupper hos en försvagad och fattig mormor eller farmor, har fått nya, enkla men stabila hus.
  • Idrottsaktiviteter pågår och tjejgrupper träffas för att prata om hälsa och framtid. 

Tack för att Du hjälper till att komma ihåg Pongola!
Ditt stöd är ovärderligt för att Zibuses ska kunna fortsätta sina hjälpinsatser.

 
/Styrelsen genom Anders Nyberg