Hälsningar från Zibuse i slutet av januari 2021

Trots att covidpandemins andra våg slår ofattbart hårt mot de fattiga i Pongola, fortsätter Zibuse och hans medhjälpare oförtröttligt att dela ut skolkläder och skor till barnen. Skolan startar om möjligt i februari, enligt de senaste beskeden. Hittills har skolorna varit delvis nerstängda, barnen har gått olika veckodagar osv, för att minska trängseln. Men skolorna försöker hålla igång i en eller annan form, för att de betyder så mycket för barnens och hela landets framtid.

Insamlingsarbetet påverkas förstås av att nästan hela Sverige gått på sparlåga under 2020. En och annan stor sponsor har varit tvungen att ta paus, men tack vare alla uthålliga enskilda givare kan vi fortfarande hålla igång de viktigaste projekten, som är själva stommen i insamlingsstiftelsens verksamhet.

Det innebär att vi fortsätter som förut med skolbarnshjälpen, där 450 barn får möjlighet att gå i skolan tack vare stödet från Sverige. För att om möjligt minska trängseln vid utdelningen försöker Zibuse ordna så att kläderna delas ut i omgångar till några i taget.

Bilderna från utdelningen är tagna den 21 januari 2021.

Samtidigt är det svårt att ta in hur pandemin drabbar området. Medan utdelningen av skolkläder och skor pågår ger Zibuse den här dystra bilden av situationen:  

En av mina äldre grannar avled nyligen i Covid-19. Hans fru som också är sjuk blev ensam och utan tillsyn. Jag kände mig värdelös och kunde inte göra mycket, men såg till att den avlidne blev hämtad.

Mamman till en annan av mina vänner begravdes igår och i dag dog samme väns fru. Många dödsfall har inträffat i mitt område. De flesta som blir sjuka dör efter några få dagar. Sjukhusen är rena dödsfällorna. Få eller ingen kommer tillbaka levande därifrån. 

Människor som redan är försvagade av andra åkommor och näringsbrist har förstås sämre motståndskraft. Det ryktas om vaccin, säger Zibuse, men något vaccinationsprogram har inte kommit igång, åtminstone inte för den här regionen.

Pandemin känner inga nationsgränser, som FN:s generalsekreterare António Gutteres sa nyligen, när han betonade det orättvisa i att de rikaste ekonomierna lagrar vaccin medan de fattiga har betydligt svårare att komma åt det. ”Ingen av oss är säkra förrän vi alla är säkra.” – Förenta Nationerna (unric.org)

Vi önskar all framgång åt det pågående arbetet med ett internationellt vaccinationsprogram som ska säkerställa effektiv och lika vaccintäckning över hela världen.   

Mitt i allt detta fortsätter Zibuse och hans medhjälpare med hjälparbetet.