Tjejfotbollen växer

Åren 2018 och 2019 har gått i tjejfotbollens tecken. Satsningen på ledarutbildning sommaren 2018 har enligt inkomna rapporter från Zibuse slagit mycket väl ut.

Försök med tjejfotboll tidigare år har mötts av skepsis bland townshipets invånare. Många menade att tjejer inte kan spela fotboll, men framför allt var oron stor i detta område, där våld och sexuella övergrepp är mycket vanligt. Flickorna var alltför utsatta och sårbara när de skulle ta sig till och från träningar och matcher. Allt detta gjorde att tjejerna saknade självförtroende, mod och motivation. 

Men hindren har i stort sett undanröjts, tack vare ledarkursen, som genomfördes i samarbete med den svenskbaserade, internationella organisationen för tjejfotboll FdF, Futebol da Forca, www.futeboldaforca.com startade i grannlandet Mocambique på initiativ av svenskan Cecilia Safaee och har på några år vuxit över hela världen. Utöver själva fotbollsträningen läggs stor vikt vid självrespekt, självbestämmande och egna rättigheter som individ.

Mottot ”Yes, she can!” må låta som ett eko från gångna tider hos oss, men här är det högaktuellt och startsträckan är kort! När man väl ser möjligheterna går det undan. Oj, vilket drag det blev, inte minst på avslutningsdagen, då honoratiores från det lokala föreningslivet, kyrkan och kommunstyrelsen var närvarande. Många höll tal och lovordade satsningen på tjejerna och alla deltagare, fulla av entusiasm och nyväckt självförtroende, ropade slagorden i korus.

Många lådor med sportkläder och skor skickades till Pongola från Sverige och flera tjejlag kom igång. Några lag har blivit riktigt framgångsrika, vissa spelare så mycket att de flyttats till lag högre upp i serien. Tjejfotboll är inget nytt i Sydafrika, men ändå nytt för ett avlägset och fattigt township som Ncotshane. 

Vi fortsätter med stödet till de lag som startats som en följd av vår satsning, bland annat för att säkra trygga skjutsar till tjejerna, och återkommer med rapporter.

Stort tack till alla sponsorer som gjort denna satsning möjlig!