Nyhetsbrev juni 2020

Kära stödjare och givare!

Tack för all hjälp hittills!

Covid 19-pandemin påverkar allt och alla. Sydafrikas statistik visar dödsfall i en ojämn kurva som sicksackar upp och ner. Storstadsregionerna drabbas värst. Även om inte Pongoladistriktet (där Zibuse och Nybergmazekastiftelsen verkar) räknas dit så är nöden akut.

De fattiga drabbas hårdast, som alltid. Begreppet ”ekonomisk kris” mister sin betydelse i ett område där extrem fattigdom och massarbetslöshet ständigt råder. Nu hotar akut hungersnöd. 

Myndigheterna försöker begränsa smittspridningen genom att stänga skolor, tillåta resor enbart inom den egna provinsen, restaurangverksamhet enbart som take away, begravningar och andra samlingar enbart i små grupper, osv. 

De senaste rapporterna (juni) från Zibuse handlar om nedstängningar, ökat alkoholmissbruk, ökat våld mot kvinnor och barn och framför ökad matbrist. Människor är vana att leva ur hand i mun. De redan undernärda och försvagade blir lätta offer för alla sorters sjukdomar och infektioner, också annat än covid 19.

Kvartersbutiker med förnödenheter i Ncorshane township har tvingats slå igen och de som fortfarande har några slantar att handla för måste ta sig sju kilometer till fots, till någon av de få butiker som fortfarande fungerar i Pongola. Småföretagare kan inte betala hyran, säger upp anställda och slår igen. Människor som haft en liten inkomst från gatuförsäljning av egenodlade grönsaker mister sina kunder och ser sina varor ruttna och förstöras. Ansatser till nödhjälp har gjorts från myndigheternas sida, men ingen märkbar utdelning av mat till de mest behövande har hittills skett. 

Socker är normalt sett den största inkomstkällan för Pongoladistriktets vita farmare, med dagliga laster av sockerrör i skytteltrafik till sockerbruket från de omgivande sockerrörsfälten. Fattiga människor har alltid försökt komma åt sockerrören från det sju kilometer breda bältet av sockerrörsfält mellan staden och townshipet. Nu försöker alltfler barn och ungdomar överleva på att hämta sockerrör därifrån. Det söta innehållet som de tuggar och suger i sig från de skalade pinnarna är den enda födan för många. 

Zibuse liknar Pongola vid en tickande bomb som går mot en hotande svältkatastrof.

Hjälpen från insamlingsstiftelsen fortsätter, enligt sjöstjärnelegendens princip om att varje liten insats betyder något. Just nu omdirigeras insatserna dit de behövs mest, från fotbollsskjutsar och stormöten till mathjälp åt behövande barnfamiljer. Den vanliga, regelbundna utdelning av mat till skolbarn fortsätter också i större skala, till barn uppdelade på mindre grupper. 

Hjälpen behövs mer än någonsin!

TACK för ditt fortsatta stöd!