Mat till skolbarnen

Matutdelningen till skolbarn fortsätter. Här några bilder från Zibuse utanför Isibani Sethu.

Vägen kan vara lång att traska, både skolskjutsar och skolmat är ett tämligen okänt begrepp. Zibuses medhjälpare delar ut mat – majsgröt eller bröd och dryck – till cirka 150 barn tre gånger i veckan. Tystnad råder vid bespisningen, alla är djupt fokuserade på maten och inte en smula lämnas!