Hur mår barnen?

Hur mår barnen?

Anna-Karin och Zibuse drev ett skolfadderprojekt, med register där fadderbarnen följdes upp. Den nystartade insamlingsstiftelsen börjar med andra projekt för behövande barn, under Zibuses ledning och i Anna-Karins anda.

Situationen har inte förändrats. Anna-Karins bok med noteringar om barnen som fick hjälp ger en blixtbelysning av livet för barn och tonåringar i townshipet och de fattiga landsbyarna runtom – både på Anna-Karins tid och i dag. 

I den här rapporten har vi bara tagit med några av barnen på Anna-Karins lista. Och den omfattar ändå bara en liten, liten del av alla hjälpbehövande barn i området. Men för dem betydde hjälpen något, liksom för sjöstjärnorna i legenden.

Och de har fortfarande något att berätta för oss.

Läs hela rapporten.