Hjälpprojekt i Pongola

All verksamhet i Pongola fokuserar på barn och ungdom, under Zibuses ledarskap och i överensstämmelse med Anna-Karins vilja.

Tack vare alla generösa givare bedriver Zibuse just nu följande program:

  • Children’s School Program — 400 barn får skoluniformer och annan support för att kunna gå i skolan
  • Food for School Children — 150 skolbarn får regelbunden matutdelning
  • Gogo Houses — Ca 40 Gogofamiljer har flyttat från fallfärdiga skjul till nya, enkla men stabila bostäder
  • Zangathi Primary School — En av områdets fattigaste och minsta skolor byggd av föräldrar sedan flera barn trafikdödats på väg till sin förra, längre bort belägna skola, har fått nya klassrum, toaletter och bollplan
  • Isibani Sethu — Regelbundna stormöten och rådslag med townshipets äldste hålls på Isibani Sethu, där också andra aktiviteter pågår, t ex ett barnbibliotek med böcker på zulu och engelska, sömnad, mm
  • Childrens’ Library — Med ganska små medel har vi kunnat skaffa böcker till ett litet barnbibliotek på Isibani Sethu.
  • Help to the poorest — Från nyåret 2018 delas matransoner ut till några av townshipets fattigaste Gogofamiljer
  • Sports Programs — Ungdomar engageras i idrotts-, dans och teateraktiviteter och under 2018 startade en ledarutbildning för tjejfotboll