Här står vi idag

När Anna-Karin och Zibuse Mazeka startade sina hjälpprojekt i Pongola kom det första stödet från svenska släktingar och vänner. Anna-Karins föräldrar besökte Pongola och ordnade insamlingar när de kommit hem. Anna-Karin höll informationsmöten så ofta hon kom åt under sina Sverigebesök. Givarnas antal bara växte och hjälpverksamheten kunde utökas. 

Andra hjälporganisationer har varit involverade under årens lopp, men nu är det Insamlingsstiftelsen till Minne av Anna-Karin Nyberg Mazekaregistrerad hos Länstyrelsen den 31 augusti 2012, som administrerar hjälpen till Pongolas fattiga.

Anna-Karin brukade säga att Zibuses drivkraft var starkare än hennes. Sådana krafter går väl varken att mäta eller jämföra, men Zibuse vägrar ge upp trots att hjälpbehoven är oändliga. Många år har passerat men de hjälpbehövande i Pongoladalen fortfarande ett grundmurat förtroende för Zibuse. De har inte glömt vad han och ”Mama Mazeka” gjort för dem.

Samarbete och samförstånd är nyckelord i verksamheten. Ingenting görs utan att de behövande själva involveras i planeringen. Fokus i hjälparbetet har alltid legat på barn och ungdom. Ett stort problem i townshipet och byarna runt Pongola – förutom arbetslöshet, fattigdom, hög kriminalitet mm – är den stora mängden barn som är föräldralösa pga aids. Samhället tar inte hand om dem och många åldrande mor- och farföräldrar kämpar mot usla levnadsvillkor för att hålla dem vid liv. 

Zibuse och hans många frivilliga medarbetare inom Anna-Karin Nyberg Mazeka Foundation (AKNMF), som numera är en registrerad Non Profit Organisation i Sydafrika, fortsätter med en rad olika projekt för att göra de fattiga barnens liv bättre.  Väldigt mycket hänger naturligtvis på vilket stöd vi ger dem. Hittills har stödet från svenska givare varit enastående.

Tack vare insamlade medel har Zibuse och hans medhjälpare bl a genomfört följande: 

  • Children Support Program. Vi började med att förse 30 barn med skoluniformer och utrustning så att de kan gå i skolan. Nu har antalet barn tiodubblats. Under 2016 är vi glada att kunna ge den hjälpen till minst 300 barn. 
  • Matutdelning vid regelbundna tider till barn på hemväg från skolan och till Gogos och Mkhulus, mor- och farföräldrar, som tar hand om skaror av föräldralösa barnbarn.
  • Gogo-houses kallar vi de cirka trettio enkla  men stabila bostäder, som till en kostnad av ca 7000 svenska kronor per hus, har byggts åt fattiga Gogos med många barn. Det rör sig om familjer med allt från fyra till femton barn som trängts i fallfärdiga, läckande skjul. 
  • Idrottsutrustning har skickats och fotbollsturneringar genomförts på plats med lokala ledare.
  • En av områdets absolut fattigaste skolor, Zangathi Primary School, där närmare 200 barn förut trängdes i ett enda klassrum, har fått nybyggda klassrum och nya toaletter. 

Vi försöker ständigt uppdatera rapporterna om hjälpen till Pongola.  Läs mer under flikarna ”Nyheter” och ”Verksamheten i Pongola”. Under fliken ”Rapporter” finns årsberättelser och på sidan ”Tillbakablick” en kronologisk översikt, där du kan läsa mer om vad som hänt.

Vi hoppas naturligtvis att du som läser detta vill stödja Zibuses fortsatta arbete i Pongola genom vår insamlingsstiftelse och vårt Bankgironummer 868-3849 eller Swish 123 224 5041.