Isibani Sethu

Isibani Sethu är centrum för hjälpverksamheten. Från början var det en nedlagd förskola som Anna-Karin och Zibuse fick ta över från kommunen, när de ville starta ett dagcenter för funktionshindrade barn. Dagcentret fick namnet ”Isibani Sethu”, som betyder ”Vårt Ljus” på zulu, och utvecklades snart till barnhem. Efter Anna-Karins bortgång kunde inte barnhemmet drivas vidare och nu används byggnaden som center för verksamheten i och kring Pongola.

Isibani Sethu – the Anna-Karin Nyberg Mazeka Foundation Center står det på skylten. Här finns kontor, mottagning och rådgivning för hjälpsökande och här hålls regelbundna möten med områdets äldre, då cirka 300 Gogos och Mkhulus brukar samlas för att diskutera behoven av hjälp i området. Ibland hålls också informationsmöten för allmänheten.

Dessutom finns här ett barnbibliotek, som blivit populärt, och här kan dans-, musik och teatergrupper låna lokaler till övningar och uppvisningar. Här har bl.a. sygrupper haft sin verksamhet och härifrån sker den regelbundna matutdelningen till skolbarn, som pågått sedan stiftelsens start 2012. Vi återkommer med rapporter, se också under Nyheter.