Children’s Library

Böcker att läsa för nöjes skull, titta på bilder och följa en berättelse på engelska eller zulu är inget barnen i Ncotshane är bortskämda med, men oj så utvecklande!

Böcker förekommer i skolarbetet, men mycket går ut på säga efter läraren och lära sig utantill. Hemma finns heller inget utrymme för böcker.

Med ganska små medel har vi kunnat skaffa böcker till ett litet barnbibliotek på Isibani Sethu. Många barn kommer hit någon eftermiddag i veckan för att läsa själva eller för varandra.